Muzeum regionu Valašsko pořádá společně se Slezskou ornitologickou společností, pobočkou České společnosti ornitologické v Ostravě exkurzi za poznáváním ptačího zpěvu. Za příznivého počasí můžete pozorovat až 32 druhů ptáků.

V neděli 1. května se v 6:30 hodin sejdou zájemci o účast na každoročním Vítání ptačího zpěvu u vstupu do Panské zahrady u památníku obětem totality. Při exkurzi budou poznávat tvory z ptačí říše především podle zpěvu a dalších hlasových projevů. Trasa povede od Panské zahrady ke břehům Vsetínské Bečvy a skončí v zámeckém parku. Předpokládaný konec akce u zámku Vsetín je v 9:30 hodin.

Pokud vlastníte dalekohled, vezměte jej s sebou.

Každoročně se nám podaří vidět zajímavý nebo vzácný ptačí druh. Loni to byla třeba vrána obecná černá, jejíž výskyt je ve Vsetíně a okolí ojedinělý,“ uvádí zoolog RNDr. Karel Pavelka.

 

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Muzeum regionu Valašsko pořádá ve spolupráci se Slezskou ornitologickou společností, pobočka ČSO v Ostravě tradiční ranní procházku městem spojenou s poznáváním ptáků. Přivstaňte si a zaposlouchejte se s námi do ptačího zpěvu.

Poslední dubnovou sobotu se vydejte na ranní procházku Valašským Meziříčím, při které vás čeká poznávání ptáků podle hlasu. Vítání ptačího zpěvu začalo v anglickém Birminghamu v roce 1983 a na Valašsku probíhá od konce 90. let.

Celoevropským organizátorem je BirdLife International, u nás akci organizuje Česká společnost ornitologická.

Exkurze začne v 6:30 hodin u zámku Kinských, odtud bude pokračovat přes sídliště Křižná k pravému břehu Rožnovské Bečvy, kolem ulice Mostní a Masarykova až do zámeckého parku. Procházku zakončí neformální beseda o životě a ochraně ptactva spojená s rozdáváním propagačních materiálů České společnosti ornitologické. Ukončení akce se předpokládá v 9:30 h.

Kdo se chce naučit poznávat alespoň nejběžnější druhy našich ptáků, má jedinečnou příležitost,“ zve koordinátor akce RNDr. Karel Pavelka.

Kontaktní osoba: RNDr. Karel Pavelka: kurátor-zoolog, tel.: 737 129 019; e-mail: karel.pavelka@centrum.cz, www.muzeumvalassko.cz

 

 

 

 

Zpracovala: Bc. Jana K. Bajanová