VALAŠSKÉ KLOBOUKY – S velkou odezvou veřejnosti se setkalo jednání u kulatého stolu, které bylo určeno diskusi o plánovaných úpravách valašskoklobouckého Masarykova náměstí. Projevit své názory a seznámit se se studiemi možných proměn historického centra města přišlo ve středu 4. května šest desítek občanů. Hovořilo se o organizaci dopravy a parkování, bezbariérovosti a sjednocení povrchů, ale také o výsadbě vegetace nebo možné dostavbě špalíčku v levé horní části náměstí.

 „Zrekonstruovat Masarykovo náměstí tak, aby bylo funkční a krásné, je úkol mimořádné váhy. Ujistili nás o tom sami občané, když tuto problematiku při veřejném fóru vyzdvihli jako jednu z deseti nejdůležitějších, a svůj zájem znovu potvrdili při diskusi u kulatého stolu. Za jejich aktivitu a inspirativní náměty mnohokrát děkuji,“ řekla starostka Zdravého města Valašské Klobouky Eliška Olšáková.

V úvodu setkání nastínil pracovník muzea Petr Odehnal historické souvislosti změn na Masarykově náměstí a místostarosta Martin Janík navázal představením pěti architektonických studií, které vznikly v rámci soutěže O cenu Petra Parléře. Se svým studentským návrhem proměn náměstí přispěl rovněž Marek Zámečník. Nezávislý pohled na problematiku a principy utváření veřejných prostranství poté přednesl architekt Petr Velička, který diskusi obohatil cennými zkušenostmi z již realizovaných rekonstrukcí městských center.

„Smyslem akce bylo dát občanům prostor k vyjádření a získat od nich názory, které budou využity při dopracování finálního návrhu. Občané této šance využili a  svými připomínkami vnesli do budoucí podoby praktický pohled uživatelů tohoto nejdůležitějšího prostoru ve městě. Zazněla třeba i kritika, že žádný z autorů studií se nevěnoval problematice odklonu autobusového nádraží z dolní části náměstí,“ zhodnotil Petr Kozel z Valašskoklobouckého podnikatelského centra, který diskusi s občany moderoval. Názorovou shodu pak viděl u tématu zrušení diagonálního průjezdu náměstím, stejně jako u potřeby terénního a materiálového sjednocení prostor náměstí.

Živá debata s občany dále přinesla řadu otázek, které se dotýkaly parkování osobních automobilů na náměstí a případného vzniku záchytných parkovišť, dopravní obslužnosti obchodů a rodinných domů, ale také rozsahu a specifikace veřejné zeleně, vzniku klidové zóny a odhlučnění hlavní komunikace.

„Je důležité, aby architekti místo pochopili, vstoupili do něj svým návrhem a neznehodnotili tento prostor. To, že architekti vaše náměstí pochopili, již prokázali vítězstvím v prestižní architektonické soutěži. Teď už musí v projekční přípravě vypracovat podklady k realizaci, včetně zapracování požadavků klienta, tedy občanů města,“ upřesnil další krok architekt Petr Velička, který se stal odborným konzultantem postupu pro obnovu valašskoklobouckého historického centra.

„Rekonstrukce Masarykova náměstí je nyní ve stádiu rozvíjení myšlenek a rozhodně nás ještě čeká dlouhá etapa příprav k jejich uskutečnění. Nutno říci, že realizace tak náročného projektu, jehož rozpočet se může pohybovat v řádech desítek milionů, bude bezesporu podmíněna úspěšností žádosti o dotaci,“ uzavřela starostka Eliška Olšáková.