Zlín – 15. dubna 2016 – Aktuální témata polymerní chemie přijedou v příštím týdnu diskutovat do Zlína odborníci z firem plastikářského průmyslu, akademici i vědečtí pracovníci vysokých škol a dalších výzkumných pracovišť. Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati (UTB) totiž bude v dnech 20. – 21. dubna 2016 pořádat odbornou konferenci Plastko 2016.

Cílem konference, která proběhne v Academia centru na Mostní ulici, je prezentovat výsledky výzkumu, vývoje a inovačních projektů a zhodnotit trendy v oblasti polymerní chemie a plastikářského průmyslu. Náplní dvoudenní akce budou plenární přednášky představující novinky a trendy plastikářského sektoru i odborné přednášky seznamující s výsledky výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry. Součástí akce budou také posterové prezentace na flexibilních výstavních plochách, program zahrne i prohlídku nového objektu Centra polymerních systémů. Prezentované příspěvky budou vydány jako elektronický sborník. Garantem konference je rektor UTB prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Konference Plastko probíhá ve Zlíně pravidelně, v současné době každé dva roky.

 

Vybraná témata letošního Plastka:

  • Úpravy povrchových vlastností polymerů a tvářecích nástrojů;
  • Nové typy a aplikace polymerních materiálů;
  • Zpracování a zkušebnictví polymerních materiálů;
  • Speciální výrobky z polymerů.

 

Kontakt:                                                                    

Ing. Ivana Bartoníková

ředitelka Centra transferu technologií UTB

tel.: 576 038 138

mob.: 734 792 686

www.plastko.utb.cz